زندگی ماشینی
خوبی زندگی ماشینی ما آدمها این است وقتی خسته از کار روزانه به خانه باز میگردیم دیگر نه فرصتی برای خیال پروری مانده و نه توانی. تنهایی، غم و غصه می شوند کشک! بالش سفید گلدارم می شود آرامِ این جسمِ خسته.
فقط...
چشم که می بندم، پشت سیاهی پلکهایم با خود می گویم چه خوب بود اگر یادم در خاطری جاری بود.
منبع اصلی مطلب : افکار لب پریده
برچسب ها : زندگی ماشینی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : زندگی ماشینی